ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการสมัคร

ไปยังหน้าแรก และคลิกที่ป้าย "สมัครออนไลน์" ที่ด้านซ้ายมือ เมื่อคลิกแล้วจะแสดงหน้าคุณสมบัติผู้สมัครสอบและเงื่อนไขต่างๆ ให้อ่านทำความเข้าใจและคลิกปุ่มยอมรับเงื่อนไขด้านล่าง

2. กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครตามจริงหลังจากนั้นให้คลิกปุ่มด้านล่างสุดเพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนไปยังขั้นตอนถัดไป ระบบจะไม่อนุญาตให้กลับมาแก้ไขในภายหลัง

3. เลือกวิชาที่ต้องการสอบ

สามารถเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา โดยเลือกได้เพียงกลุ่มละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น ทั้งนี้ สาขาวิชาของผู้ที่สอบคัดเลือกได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • กลุ่มที่ 1 - สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาเคมี
  • กลุ่มที่ 2 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

* กรุณาตรวจสอบวิชา อันดับที่เลือกก่อนคลิกปุ่มไปยังขั้นตอนถัดไป ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขในภายหลัง

4. พิมพ์เอกสารชำระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร

นำเอกสารชำระเงินที่พิมพ์ไปชำระเงินที่ธนาคารภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ : เมื่อออกจากระบบแล้ว สามารถกลับมาพิมพ์เอกสารใหม่และตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หากส่งเอกสารแล้ว สถานะไม่เปลี่ยนภายใน 3 วันทำการให้ติดต่อกับทางศูนย์สมัคร หมายเลข 034-245-312