วันที่และกำหนดการ

ช่วงวันที่กำหนดการ
17 กรกฎาคม 2560 – 10 สิงหาคม 2560 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ *ระบบปิดรับสมัคร 23.59 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560ชำระเงินผ่านธนาคาร
ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
27 สิงหาคม 2560 วันสอบ
ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรม
4-17 ตุลาคม 2560เข้าค่ายอบรมฯ