หมดเขตรับสมัคร   ตรวจสอบคุณสมบัติ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2